Wat is ons siening van n 21ste-eeuse universiteit?

1 VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier Prof HR Botman Rektor en Visekanselier Die kernbedrywighede van die Universiteit in 2011 was in hoofsaak gem...
Author:  Lucy Lawrence

0 downloads 177 Views 8MB Size

Recommend Documents

1 INHOUDSOPGAWE AFDELING I WAT ONS IS 1 Die strewe na zero-defek In God se hofsaal Ons posisie in Christus AFDELING II WAT ONS KAN WORD 4 Hoe om geest...

1 e -Matieland HERFS 2017 #1 VANUIT DIE ALUMNI-KANTOOR Wat n fees! Dit was wonderlik om Maties van oor die wêreld heen in Matieland terug te ver...

1 Universiteit van Ffetorio DIE KREATIEWE AANWENDING VAN VOLKSMUSIEK2 DIE KREATIEWE AANWENDING VAN VOLKSMUSIEK PROF CHRIS E LAMPRECHT Intreerede gelew...

1 N ONDERSOEK NA AFRIKAANSE VERTAALKENMERKE IN N KORPUS KOERANTBERIGTE deur Deirdré Roos Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die ve...

1 Universiteit van Amsterdam Van Der Waals-Zeeman Institute Faculty of Science Report of Bachelorproject Physics- and Astrophysics, content 15 EC, con...

1 NUWE REEKS Nr 300 ISBN "IN GESPREK MET UITEENLOPENDE WERKLIKHEDE: BYBELKUNDE AS 'N EIESOORTIGE TEOLOGIESE DISSIPLINE BINNE 'N VERANDERENDE SUID...

1 Universiteit van Pretoria BEDRYFSINGENIEURSWESE: GELEENTHEDE EN UITDAGINGS VIR DIE TOEKOMS PROF. P.S. KRUGER2 BEDRYFSINGENIEURSWESE: GELEENTHEDE EN ...

1 Jan Steyn preek Pinkster 2018 Tema: Die afgod van sukses Teks: 2 Konings 5:1-18, Mattheus 5:3-12 Twee van die grootste leuens oor sukses wat aan ons...

1 Universiteit van F1etoria EVALUERING VAN DIE HEDENDAAGSE BEROEPSORIENTERINGSTEORIE EN -PRAKTYK2 EVALUERING VAN DIE HEDENDAAGSE BEROEPSORIENTERINGSTE...

1 Universiteit van Pretoria DIE NOUTETIESE BERAAD: BYBELS OF BIBLISISTIES?2 DIE NOUTETIESE BERAAD: BYBELS OF BIBLISISTIES? PROF. T F J DREYER Intreere...