Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever

1 Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever Bernard Odendaal Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans Universiteit van die Vry...

0 downloads 40 Views 94KB Size

Recommend Documents

1 Die gesprek tussen C.M. van den Heever se werk en enkele moderne Suid-Afrikaanse romans H.P. van Coller Departement Afrikaans en Nederlands, Frans e...

1 125 HOOFSTUK VYF -DIE GEBRUIK VAN JUNGIAANSE INSIGTE IN DIE ONTSLUITING VAN DIE KOMPLEKSITEIT VAN DIE VROUFIGURASIES INLEIDING Die gedig is 1 n appe...

1 Die invloed van selfgerigteleergereedheid op die aanleer van die blindtiktegniek Elsie Lubbe Elsie Lubbe, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-...

1 DIE UITBEELDING VAN DIE DOOD IN DIE DIGKUNS VAN ELISABETH EYBERS, OLGA KIRSCH EN EVELEEN CASTELYN deur SUSANNA ELIZABETH SCHUTTE voorgelê luid...

1 Tendense in die studie van die kultuur van oraliteit: Implikasies vir die verstaan van die Matteusevangelie Celia Nel & A G van Aarde Universite...

1 Verset teen die sosio-politieke stelsel word in die tweeluik deur karakters gekonkretiseer wat metafore is vir eietydse versetkarakters. Brink (1970...

1 ISSN LITERATOR 10 No. 3 November 1989 Riana Botha Die struktuur van die tekskode: die strukturele organisasie van Die jonkmanskas van Koos Prinsloo ...

1 FAKULTEITE VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA GEESTESWETENSKAPPE NATUUR- EN LANDBOUWETENSKAPPE REGSGELEERDHEID TEOLOGIE EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSK...

1 STAATSKOERANT VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT GAZETTE REGULASIEKOERANT No REGULATION GAZETTE No PRYS 20c PRICE...

1 FAKULTEITE VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA GEESTESWETENSKAPPE NATUUR- EN LANDBOUWETENSKAPPE REGSGELEERDHEID TEOLOGIE EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSK...