Twintig jaar fisiese oseanologie in Suid-Afrika: 'n persoonlike beskouing

1 South African Journal of Marine Science ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: Twintig jaar fisiese oseanologie in SuidAfrika: 'n persoonlike bes...
Author:  Joel Allison

0 downloads 582 Views 2MB Size

Recommend Documents

1 Page 1 of 9 Die sing van psalms in die erediens: Twintig jaar later Author: Jacoba H. van Rooy 1 Affiliation: 1 School of Ecclesiastical Studies, Fa...

1 8 Junie 2018 Gedenkuitgawe Sanlam Persoonlike Finansies Vuyani Aaron. Portia Aaron. Thabang Aau. Nawaal Abbas. Saffy Abbas. Adnaan Abderoof. Jonatha...

1 NATIONAL/NASIONALE SENIOR CERTIFICATE/SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 JUNE/JUNIE 2017 PHYSICAL SCIENCES P1/ FISIESE WETENSKAPPE V1 MEMORANDUM MARKS/PUNT:...

1 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE/GRAAD 11 NOVEMBER 2016 PHYSICAL SCIENCES P2/ FISIESE WETENSKAPPE V2 MEMORANDUM MARKS/PUNTE: 150 This memorandum co...

1 n Besinning oor die aard van die fisiese werklikheid 1 P.H. Stoker Skool vir Fisika Potchefstroomkampus Noordwes-Universiteit POTCHEFSTROOM E-pos: A...

1 die ArtKat Augustus 2009 Uitgawe 3 van 2009 Liewe Artkat studente en vriende, Die Hanswors, Harlekyn, Pierrot of Fool het nog altyd die verbeelding ...

1 University of Pretoria etd Rossouw, S H (2003) 1 'N ETIES-HISTORIESE BESKOUING VAN DIE ROL VAN GENL C.R. DE WET IN DIE ANGLO- BOEREOORLOG deur SERVA...

1 PERSOONLIKE ERVARINGE VAN MENSWEES REISIGERS "Ek is 66 jaar oud. Ek is hier gebore. My lewe begin nou eers" "Ek het altyd vasgekyk te...

1 Finansieel Gesproke September 2014 INHOUD n Gebeurtenisvolle jaar Pieter Hugo Aandelemarkte verder opgedryf Rian le roux stadige rotasie nog aan die...

1 LAERSKOOL VOORPOS TEL: (02) FAKS: (02) Junie 208 Cunninghamlaan 354 Waverley Pretoria 086 Dit was 'n... Kathleen Taljaard Vava Voom Kaskar Die jaar ...