Publikasiegereed? Oor die aanbiedingswyse, keuringsprosedure en teksversorging van navorsingsartikels 1

1 ids Praktyk Publikasiegereed? Oor die aanbiedingswyse, keuringsprosedure en teksversorging van navorsingsartikels 1 Mariana Venter Buro vir Wetenska...
Author:  Shonda Woods

0 downloads 98 Views 199KB Size

Recommend Documents

1 Oor die Estetika van Kos en die Kookkuns 1 Ernst Wolff Departement Filosofie, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 0002 Abstract: On the aesthetics ...

1 Oor die bestaan van God en oor niksheid Kobus Labuschagne Tydelik-deeltydse doseot Departemeot Kerkgeskiedenis (Md A) Universiteit van Pretoria Abst...

1 1 Herkenning en erkenning van strafgerig oor die Geloftevolk Deur Jurgens van Zyl 10 Oktober 2015 Voorwoord Vriende ek wil dit vandag noem dat ek ba...

1 n Besinning oor die aard van die fisiese werklikheid 1 P.H. Stoker Skool vir Fisika Potchefstroomkampus Noordwes-Universiteit POTCHEFSTROOM E-pos: A...

1 Smit, DJ Universiteit Stellenbosch Oor die teologiese inhoud van die Nederlandse Geloofsbelydenis vandag 1 ABSTRACT On the theological content of th...

1 n Oorsig oor die geskiedenis van die bronteks van die Ou Testament 1 Prof. JAE Adendorff Ons is vandag in die jaar 2012 ongeveer 3000 jaar van die w...

1 2 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf ...

1 Danny Nel DIE PASTOR AS FLUISTERAAR GEDAGTES OOR PASTORALE IDENTITEIT EN ARBEID NA ANALOGIE VAN DIE PERDEFLUISTERAAR. The unexamined life is not wor...

1 Oor die drumpel: liminaliteit en literatuur Hein Viljoen & Chris N. van der Merwe Skool vir Tale: Afrikaans en Nederlands Potchefstroomkampus No...

1 Page 1 of 6 In die netwerk van nadenke oor die omgewing Author: Ernst M. Conradie 1 Affiliation: 1 Department of Religion and Theology, University o...