of The South African Institute of Electrical Engineers van Die Suid-Afrikaanse Instituut van Elektriese Ingenieurs

1 VOL 73 ^LT 2 FEBRUARY 1982 FEBRUARIE 1982 The Transactions of The South African Institute of Electrical Engineers Die Handelinge van Die Suid-Afrika...
Author:  Wesley Harrell

0 downloads 13 Views 7MB Size

Recommend Documents

1 SAILI-nuusbrief Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-Ingenieurs Desember 2008 REDAKTEURSBRIEF Welkom by die vierde en laaste uitgawe van die SAILI-...

1 The Transactions of the South African Institute of Electrical Engineers. Founded June, 1909; Incorporated December, Vol. XXIV, February, Editor: C. ...

1 The Transactions of the South African Institute of Electrical Engineers FOUNDED JUNE, 1909 Editor A. W. L1NEKER, B.Sc.(Glas.) INCORPORATED DECEMBER,...

1 The Transactions of the South African Institute of Electrical Engineers FoundedJune, 1909 Editor IncorporatedDecember, 1909 G. DREWETT, B.Sc. (Eng.)...

1 Elektriese Stroomvloei n Elektriese stroom bestaan uit die beweging van elektrone in n metaalgeleier. As jy nou die kraan oopdraai, vloei die water ...

1 125 HOOFSTUK VYF -DIE GEBRUIK VAN JUNGIAANSE INSIGTE IN DIE ONTSLUITING VAN DIE KOMPLEKSITEIT VAN DIE VROUFIGURASIES INLEIDING Die gedig is 1 n appe...

1 Die invloed van selfgerigteleergereedheid op die aanleer van die blindtiktegniek Elsie Lubbe Elsie Lubbe, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-...

1 Tendense in die studie van die kultuur van oraliteit: Implikasies vir die verstaan van die Matteusevangelie Celia Nel & A G van Aarde Universite...

1 Verset teen die sosio-politieke stelsel word in die tweeluik deur karakters gekonkretiseer wat metafore is vir eietydse versetkarakters. Brink (1970...

1 ISSN LITERATOR 10 No. 3 November 1989 Riana Botha Die struktuur van die tekskode: die strukturele organisasie van Die jonkmanskas van Koos Prinsloo ...