Matriekuitslae: Lees meer oor die Vrystaat en Noord Kaap se toppresteerders op bll. 2, 4, 5, 7, 8, 9 en 11. Volksblad

1 Matriekuitslae: Lees meer oor die Vrystaat en Noord Kaap se toppresteerders op bll. 2, 4, 5, 7, 8, 9 en 11. Volksblad Dinsdag 7 Januarie 2014 R6,20 ...
Author:  Sharon Whitehead

404 downloads 2032 Views 8MB Size

Recommend Documents

1 DIERE EN HUL DINGE SKOOT IN RESTAURANT Vreemder bedmaats Oscar het sneller kry jy kwalik BL. 9 getrek,sêstaat BL. 5 Volksblad SATERDAG 1904 ME...

1 MEER OOR DIE ONTVANGERS Die graad Doktor in die Wysbegeerte, (DPhil), honoris causa, aan Glynis Marie Breakwell vir die ontwikkeling van identiteits...

1 SKA SA en Absa span kragte saam Carnarvon matrieks kry beurse Kinders leer speel-speel oor SKA SA Kyk wie die kompetisie gewen het Jou kwartaallikse...

1 Oor die drumpel: liminaliteit en literatuur Hein Viljoen & Chris N. van der Merwe Skool vir Tale: Afrikaans en Nederlands Potchefstroomkampus No...

1 Oor die bestaan van God en oor niksheid Kobus Labuschagne Tydelik-deeltydse doseot Departemeot Kerkgeskiedenis (Md A) Universiteit van Pretoria Abst...

1 HOOFSTUK9 DIE RIVIERGEBRUIKERS EN DIE POTENSIELE IMPAK OP DIE OEWERPLANTEGROEI EN DIE OLIFANTSRIVIERSISTEEM IN GEHEEL 9.1 In leiding 'n Riviersistee...

1 Oor die Estetika van Kos en die Kookkuns 1 Ernst Wolff Departement Filosofie, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 0002 Abstract: On the aesthetics ...

1 : - ' /.-13 DIE OORSIRONG EN GE3KIEDENIS VaN FLEKNAME IN NOORD-KAAPLAI EN DIE AAN3RENSENDE GEBIEDE. IROEFSKRIF VIR DIE u"j3 DOCTOR HIILOSOr-HIA...

1 MEER OOR DIE ONTVANGERS (Maart 2018) Die graad Doktor in die Wysbegeerte, (DPhil), honoris causa, aan Max du Preez vir die inlui van n nuwe era vir ...

1 n Verskuiwing na n oper en meer pragmatiese lees van Romeine 13:1 7? Bernard Lategan Bernard C. Lategan, Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navor...