Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans Universiteit van die Vrystaat E-pos:

1 387 Die Hertzogprys vir drama: Griekse tragedie, Middeleeuse moraliteitspel of Negentiende-eeuse realiteit die problematiek en uitdagings binne die ...

3 downloads 162 Views 511KB Size

Recommend Documents

1 441 S.J. Naudé se Alfabet van die voëls (2011) n Hibried tussen die roman en die kortverhaalbundel. (Deel 1) 1 S.J. Naudé s The a...

1 530 Die kritiek van tradisie en die tradisie van kritiek in die Geesteswetenskappe. n Rekonstruksie van die debat tussen Habermas en Gadamer The cri...

1 PRODUKTIWITEIT EN VERANTWOORDELIKHEID, ENKELE SIELKUNDIGE ASPEKTE A.P. VENTER DEPARTEMENT BEDRYFSIELKUNDE UNIVERSITEIT VAN DIE ORANJE VRYSTAAT SUMMA...

1 838 Die Aristotelies-politieke hermeneutiek die voortgaande grondslae-diskoers oor politokratiese kommunitarisme 1 Form, matter and the Aristotelian...

1 UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT FAKULTEIT REGSGELEERDHEID NAGRAADSE GRADE EN DIPLOMAS 2009 DEKAAN PROF JJ HENNING2 FAKULTEIT REGSGELEERDHEID Die Fakul...

1 UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT FAKULTEIT REGSGELEERDHEID BACCALAUREUS- GRADE 2008 DEKAAN PROF JJ HENNING 12 FAKULTEIT REGSGELEERDHEID Die Fakulteit R...

1 UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT FAKULTEIT REGSGELEERDHEID BACCALAUREUS- GRADE 2010 DEKAAN PROF JJ HENNING2 FAKULTEIT REGSGELEERDHEID Die Fakulteit Reg...

1 OOP, GEMENGDE EN BETROKKE LEER AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT2 INHOUDSOPGAWE 1. INLEIDING 2 2. OOP LEER Oop leer in n Suid-Afrikaanse konteks...

1 Leierskap as krisis-retoriek? Prakties-teologiese perspektiewe op die onderrig van leierskap en administrasie 1 Ian Nell, Departement Praktiese Teol...

1 Water and Sanitation, Department of/ Water en Sanitasie, Departement van 538 National Water Act, 1998 (36/1998): Revision of General Authorisation f...